http://www.serioustoys.nl/partners, /partners

Partners

Serious Toys gelooft dat een nauwe samenwerking met de juiste partners in het voordeel is van alle partijen, niet in de laatste plaats de gebruikers van onze producten. Daarom is het een genoegen de onderstaande partijen in hun eigen woorden als partner te kunnen voorstellen.


Zwijsen  |  www.zwijsen.nl
“Uitgeverij Zwijsen is actief op de educatieve markt voor het basisonderwijs. Het bedrijf is marktleider voor het voorbereidend- en aanvankelijk lezen en voor schrijven. Bekende uitgaven zijn o.a. Schatkist, Veilig leren lezen, Estafette, Een zee van tijd en Pennenstreken. Zwijsen is een onderdeel van WPG uitgevers.”

KPC groep  |  www.kpcgroep.nl
“KPC Groep is al meer dan 50 jaar betrokken bij het verbeteren van leerprocessen in de school. Nieuw beleid, nieuwe inzichten, nieuwe technologie wordt voor de school behapbaar gemaakt  door docenten en management te trainen, door samen te werken met uitgevers en lerarenopleidingen, door bedrijven te leren denken vanuit de docent. Tot onze opdrachtgevers behoren organisaties voor onderwijs en opleiding, bedrijven, non-profit instellingen en overheden. Meer over visie van KPC op toepassing van de TikTegel vind u hier.”


Philips Research  |  www.research.philips.com
“Gedurende het leven leert een mens continu. Leren is daarmee een heel belangrijk aspect van ons leven wat echter, vooral in de jonge jaren, niet altijd als plezierig wordt ervaren. Serious Toys heeft nieuwe manieren van leren ontwikkeld die meer effectief en tegelijkertijd plezieriger zijn. Door gebruik te maken van moderne technieken is een aanpassing van het leerproces mogelijk aan het niveau van de leerling, waarmee het een op maat gesneden oplossing wordt, die elke leerling op het juiste niveau uitdaagt.

Philips Research is ervan overtuigd dat een effectiever en leuker leerproces mensen vooruit helpt in hun leven en is er trots op een partner van Serious Toys te zijn om samen die inspirerende visie waar te maken.”


Chess | www.chess.nl

Chess is een design- & ontwikkelcentrum met als kerndisciplines hardware- en (embedded) softwareontwerp. Chess neemt daarbij de operationele verantwoordelijkheid voor de producten en systemen die door ons worden ontwikkeld.
In relatie tot Serious Toys, is Chess de ontwikkelpartner van de TikTegel. Behalve ontwikkeling,  produceert Chess dit innovatieve product in aantallen. Om de keten compleet te maken voert Chess zelf onderhoud en reparatie uit op de door haar ontwikkelde producten.

In het twintigjarig bestaan is een top positie opgebouwd in zowel de industriële, medische als de financiële markt. Een belangrijke waarde voor de onderneming is vertrouwen, zowel bij de opdrachtgevers als de medewerkers. Op basis van dit vertrouwen kunnen we succesvol vernieuwingen realiseren. Vernieuwing is het onderscheidende element in het imago van Chess. Wij engineeren uw toekomst!Verder werken we samen met de volgende partijen.
 
Prof. dr. Wilma Resing | Universiteit Leiden

“Elk kind heeft potentieel en kan iets leren als onderwijs aansluit bij zijn of haar niveau. Leerpotentieel - het vermogen iets op te pikken van instructie en toe te passen – wordt onderzocht door dynamische werkwijzen, waarbij het kind hulp wordt geboden afhankelijk van wat het al kan. Ik houd me bezig met het in kaart brengen van processen achter dit leren en potentieel. Zicht op deze processen en hoe deze te onderwijzen/ trainen zijn is onontbeerlijk voor het implementeren van nieuwe technieken als de TikTegel. Meer over mijn onderzoek en achtergrond is te hier te vinden.”

Technische Universiteit Eindhoven  |  www.tue.nl

OP-Zuid | www.op-zuid.nl

De TikTegel is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Noord Brabant en het Rijk in het kader van OP-Zuid

Neem bij vragen over het hoe en waarom van partner worden contact op via info@serioustoys.com.

 


 


KPC groep
OP-Zuid

europese unie

Serious Toys logo