http://www.serioustoys.nl/tiktegel, /tiktegel

De TikTegel

In het Nederlandse onderwijs bestaat toenemende aandacht voor het omgaan met verschillen tussen de leerlingen. Een logisch gevolg van de toenemende diversiteit onder de leerlingen en de groeiende mogelijkheden om de verschillen vroegtijdig vast te stellen. De behoefte aan individuele, op de leerlingen gerichte, leeromgevingen neemt hierdoor toe. Tegelijkertijd heeft de leerkracht niet meer tijd per leerling dus de leraar mag niet extra belast worden.
De traditionele PC biedt hiervoor mogelijkheden, maar die heeft ook een paar nadelen. Zo maakt de complexiteit van de PC hem lastiger in het onderhoud en gebruik. Erger is dat de kinderen met een PC werken via een indirect interface van scherm, toetsenbord en muis. Het is gebleken dat dit interface een optimale toegankelijkheid en educatieve waarde in de weg zit.

De TikTegel met oefenmateriaal vormt een alternatief. Het is een leermiddel dat net zo direct en concreet is als traditioneel, tastbaar oefenmateriaal, en bovendien net zo interactief als de computer, maar dan zonder scherm, muis en toetsenbord.
Zie ook: De TikTegel op TikTegel.nl

 

Leersets

De oefeningen en opdrachten voor de TikTegel worden in nauwe samenwerking met toonaangevende educatieve uitgeverijen ontwikkeld en zijn afgestemd op zowel de jongste als de oudere leerlingen van het
basisonderwijs. De oefeningen zijn geschikt voor cognitieve vaardigheden, taal, rekenen, ruimtelijk inzicht en sociale vaardigheden. De inhoud bestaat uit speelstukken en software die samen met het bord het oefenmateriaal vormen.

Zie ook: leersets op TikTegel.nl 

Ontwikkelhulpmiddelen

Een belangrijk onderdeel vormt verder de bijzondere ontwikkel-omgeving voor content van Serious Toys. Het omvat een nieuwe  programmeertaal, waarmee iedereen snel en eenvoudig nieuwe content kan creëren. Leraren, psychologen, pedagogen en andere professionals met specifieke domeinexpertise kunnen hiermee zelfstandig nieuwe oefeningen maken. De omgeving maakt het ook eenvoudig om bestaande content te vertalen naar oefeningen voor het bord.
Zie ook: content ontwikkeling

Training en begeleiding

KPC Groep begeleidt docenten bij de invoering en toepassing in de klas, ondersteunt ontwikkelaars bij het ontwikkelen van innovatieve toepassingen en helpt schoolteams bij het veranderen van het klassenmanagement dat mogelijk wordt gemaakt door de TikTegel. Een keuze voor de TikTegel is ook een keuze voor de zekerheid van goede ondersteuning.


©2011 Serious Toys B.V. Alle rechten voorbehouden. 

 

Geschikt voor cognitieve vaardigheden (inclusief taal en rekenen), fijne motoriek en sociale vaardigheden.

Geschikt voor leren, testen en aanpak van problemen, in spelvorm dus zelf motiverend.

De TikTegel kan door meerdere kinderen samen gebruikt worden, onafhankelijk van de leraar.

Het bord bepaalt onopvallend, tijdens het spelen, het niveau van het kind. Dit biedt een aantal mogelijkheden:

  • De content op de TikTegel kan de moeilijkheidsgraad aanpassen aan het individuele kind,
  • Vroege detectie van specifieke leerproblemen of juist bijzondere vaardigheden,
  • Testen kunnen onopvallend ingebouwd worden in speeltaken waardoor stress vermeden wordt,
  • De bepaling van het niveau van het kind wordt objectiever waardoor de uitkomsten beter vergelijkbaar zijn.


Frans de Lau, directeur basisschool De Beisterveld in Bergeijk:

“De Tiktegel is een hulpmiddel om van handelend naar abstract te gaan. Daar zit mijns inziens de meerwaarde. De speelstukken zijn dan ook essentieel. Verder is de Tiktegel een instrument voor onderwijs op maat dat kinderen boeit en uitdaagt.  Wat ik tot slot een sterk punt vind, is dat de Tiktegel heel breed is in te zetten; van rekenen tot taal tot muziek.’’

Serious Toys logo